Hart Voor Werk, nieuwe deelnemer aan Divers Den Haag

9 januari 2023 Nieuws

Hart voor werk is een zorgorganisatie met de slogan 'Hart voor Weinig'. Het gedachtengoed hierachter is dat het niet veel kost om een beetje menselijke maat en waardering te tonen. In de huidige maatschappij gaan zaken veelal snel en digitaal, alles moet modern en hip. Mensen met een beperking, ouderen en sociaal zwakkeren raken hierdoor steeds vaker in isolement en vergetelheid. Bij Hart voor Werk is er naast begrip ook ruimte voor deze groep om wél deel te nemen in de maatschappij en zich te laten gelden.

Om dat te bereiken biedt Hart voor Werk dagbesteding voor mensen met Niet aangeboren hersenletsel én dagbesteding voor ouderen met een migranten achtergrond. Hart voor werk zit in een gebouw met twee etages. Op de eerste etage vindt de recreatieve dagbesteding plaats door middel van sportieve en creatieve activiteiten. Op de begane grond bevindt zich Kringloop de Kerketuinen en een horecacorner. Hier vindt de mogelijkheid tot arbeidsmatige dagbesteding plaats en kunnen zowel bezoekers van de kringloop als cliënten elkaar laagdrempelig ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

 Diversiteit in de breedste zin van het woord is een vanzelfsprekend onderwerp bij Hart voor Werk.  Niet alleen onderschrijven we het belang van aandacht voor het onderwerpen. We houden ons ook actief bezig met het praktiseren van diversiteitsbeleid. Door ons aan te sluiten bij Divers Den Haag dragen we graag bij aan het brengen van verandering op het gebied van diversiteit Den Haag breed.