Fonds 1818 neemt deel aan Divers Den Haag

14 april 2016 Nieuws

Fonds 1818 is een nieuwe deelnemer aan Divers Den Haag. Fonds 1818 steunt en stimuleert verenigingen, stichtingen en informele jongerengroepen bij het uitvoeren van maatschappelijke projecten. Dit gebeurt met geld en met kennis. De projecten bestrijken een breed terrein: cultuur, educatie, kunst, milieu, natuur, sport, zorg en welzijn. Zoals festivals, moeder-kindcentra, voorstellingen op scholen, of de inrichting van een locatie. Diversiteit is voor Fonds 1818 een groot goed en zij kijken daar altijd scherp naar, binnen de projecten maar ook in de eigen organisatie. Na de fusie tussen de Nutsspaarbank en de VSB Bank werd een bedrag in aandelen gestort in een stichting met als doel het ondersteunen van maatschappelijke projecten: het VSB Fonds Den Haag e.o. In 2001 veranderde deze stichting haar naam in Fonds 1818.