18 juni
03:29

Buurtkoffie Buurtschap Centrum

Dinsdag 11 juni 2024 10.30 – 12.00 uur

Buurtkoffie in de Haagse Kunstkring

Beste Buurtbewoner,

dinsdag 11 juni a.s. komen we weer bijeen in de Haagse Kunstkring.

Inloop is vanaf 10.30 uur – om 11.00 uur gaan we daadwerkelijk van start.

Rohit Vyas, trainer Diversiteit & Inclusievraagstukken, neemt ons de stad in.

Van de ruim 560.000 inwoners van Den Haag is meer dan de helft van niet-Nederlandse origine: ca. 170 verschillende nationaliteiten … Alleen al qua herkomst een grote diversiteit. En dan is er de mix van leeftijden, genders, seksualiteiten en bijv. mensen met een beperking.

Rohit gaat ons over deze superdiversiteit vertellen: wat betekent die en wat gebeurt er zoal om een betere afspiegeling van deze diversiteit te krijgen – in het bedrijfsleven, in de culturele sector en in maatschappelijke organisaties? We gaan hierover met elkaar in gesprek

Rohit Vyas werkt in opdracht van ‘Divers Den Haag’ https://diversdenhaag.nl/over-ons/

Tevoren en erna is er, als steeds, volop gelegenheid voor informeel samenzijn

Aanmelding is niet nodig.

Wél wordt bij binnenkomst een contante bijdrage van €2,= gevraagd.

Wij hopen u op 11 juni te mogen verwelkomen!

Hartelijke groet,

Werkgroep Buurtkoffie

(Hanneke Jörg, Susan van der Heide, Daan Rosenberg Polak, Barbara Richel,

Tamah Manneveld)

PS

In geval van opmerkingen of vragen over de Buurtkoffie kunt u zich wenden tot werkgroeplid Daan Rosenberg Polak: via emailadres daanropo@xs4all.nl of telefoonnummer 06 53 65 54 77.

Ontmoet uw buren in een gezellige sfeer en leer elkaar beter kennen.

Neemt u uw buren ook mee? We zien u graag!

De Buurtkoffie vindt elke 2de dinsdag van de maand plaats.