Eindconferentie ‘Naar een inclusieve werkomgeving! Inzichten vanuit werk- en levenservaring en paradoxen uit de praktijk’.

18 oktober 2021 Nieuws

In mei 2019 is het onderzoek naar inclusieve werkomgevingen onder leiding van lector Machteld de Jong (Hogeschool Inholland) en hoogleraar Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit) van start gegaan. De afgelopen twee jaar is in drie verschillende interviewrondes met twintig werkgevers (groot, klein, commercieel, non-profit) gesproken om erachter te komen op welke manier ‘institutionele bias’ een rol speelt bij het al dan niet nastreven en realiseren van een inclusieve werkomgeving. Daarnaast zijn gedurende dezelfde periode twintig levensverhalen opgetekend van mensen die om verschillende redenen niet aan het beeld van de ‘normmedewerker’ voldoen en daarom minder-geprivilegieerd zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wat zien we als we deze twee perspectieven met elkaar verbinden? Hoe kunnen we voorkomen dat bias het streven naar meer diversiteit en inclusiviteit binnen organisaties belemmert? Welke mozaïek aan interventies biedt dit onderzoek dat werkgevers in staat stelt om te (blijven) werken aan een daadwerkelijk transformatie naar een inclusieve werkomgeving? Op de eindconferentie op donderdag 25 november a.s. 15:00 – 17:00 zullen de onderzoekers hun onderzoeksresultaten delen met het publiek en in gesprek gaan over de resultaten met zowel experts uit de wetenschappelijke hoek, als met mensen uit de praktijk over de vraag: hoe kunnen we hiermee verder? Dit alles onder muzikale begeleiding van Isaac Bullock, met als afsluiting een reflectie van spoken word artiest Babs Gons.

Ook benieuwd naar de nieuwste inzichten op het gebied van diversiteit en inclusie binnen organisaties? Meld je dan aan via deze link. De conferentie is vooral nog online bij te wonen.