Eenzaamheid onder oudere migranten onderzocht

12 juli 2016 Nieuws

Het hoge percentage eenzaamheid onder oudere migranten, met name onder ouderen van Turkse of Marokkaanse herkomst, heeft vooral te maken met lage sociaaleconomische status en met chronische gezondheidsproblemen. Ook spelen cultuurspecifieke achtergronden een rol. Dat concludeert het Kennisplatform Integratie & Samenleving Verwey-Jonker Instituut in een onlangs uitgebrachte verkenning op verzoek van Coalitie Erbij. De onderzoekers hebben zowel algemene als cultuurspecifieke verklaringen gevonden voor de hoge eenzaamheidscijfers. Mensen met een lagere sociaal-economische status, chronische gezondheidsproblemen en slechtere woonomstandigheden voelen zich over het algemeen vaker eenzaam. Allochtone ouderen behoren veel vaker dan autochtone ouderen tot deze groep. Daarnaast zijn . . . lees verder