Een veilige keuze met grote gevolgen

6 november 2015 Nieuws

Op 19 november organiseert Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden & Haaglanden het seminar ‘Een veilige keuze met grote gevolgen: werken aan effectieve coalities tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Tijdens het seminar zullen verschillende sprekers, waar onder Mariëtte Hamer(voorzitter van de SER), Rabin Baldewsingh (wethouder van Den Haag), Gert van der Houwen (voorzitter MKB Den Haag) en Maurice Rojer (adjunct directeur van de ABU, de landelijke brancheorganisatie van uitzendbureaus)  aangeven welke interventies nodig zijn om discriminatie de arbeidsmarkt aan te pakken en, zo doende, de arbeidskansen van allochtonen te vergroten. Hier vindt u het programma, de uitnodiging en kunt u zich aanmelden.