“Diversiteit werkt!” 8 september 2016

1 september 2016 Nieuws

Diversiteit is een actueel en aansprekend thema voor MD-professionals. De kracht van en het streven naar diversiteit binnen een organisatie wordt door MD-professionals breed gedeeld, maar de praktijk is dikwijls weerbarstig.

De NFMD en het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) willen bijdragen aan verdere kennisdeling en uitwisseling van best-practices, met als doel om enerzijds MD-professionals kennis en inzicht te geven over de praktische uitvoerbaarheid van diversiteitsbeleid en anderzijds bi-culturele kandidaten inzicht te geven in het werkveld van Management Development.

De bijeenkomst zal worden geopend door Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarna . . . . lees meer