“Diversiteit is een feit, maar de inclusieve stad niet”

6 april 2017 Nieuws

Dinsdag 4 april jl. spraken Baukje Prins, lector Burgerschap en Diversiteit op de Haagse Hogeschool en Emete Erarslan, bestuurder Royaalzorg/Clementia op de bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Den Haag en Platform 31 in het Laaktheater. Zowel Baukje en Emete zijn ook actief binnen Divers Den Haag.

Baukje sprak over de essentie van waardigheid, in relatie met de grote diversiteit aan ouderen die wij kennen in de stad. Hoe verhoudt die waardigheid zich met datgene wat we ook voor deze ouderen doen en laten? Hoe balanceren wij in onze acties en beleid tussen gelijkheid en verschil en wat is de zin en onzin van cultuur daarbinnen?

Emete vertelde over hoe haar organisatie daarin een weg vindt. Voor haar is de doorlopende dialoog en de ruimte toelaten voor andere opvattingen dan die van jezelf daarin heel belangrijk. Niet om je eigen opvattingen los te laten, maar wel om die mogelijkheid niet uit te sluiten. Alleen op die manier kunnen we van elkaar leren, kunnen nieuwe inzichten worden vertaald in concrete acties en dragen we bij aan een beter welzijn van alle ouderen?

De avond werd geopend door Netty van Triest, senior projectleider van Platform31. Daarna sprak Rabin Baldewsingh, wethouder van Den Haag; “Diversiteit is een feit, maar de inclusieve stad niet”. Dat was een belangrijke boodschap. Wat betekent dit voor iedereen in de steden van de G4 en hoe nemen we daarin verantwoordelijkheid?

Soler Berk, die de avond leidde kwam daar na de inleidingen prangend op terug en legde deze vraag voor aan de deelnemers. Na afloop werd er nog flink nagepraat in de foyer van het Laaktheater.