Diversiteit in Den Haag, wat te doen en wat te laten?

11 september 2018 Nieuws
PEP Den Haag organiseert op donderdag 20 september 2018 van 19.00 – 21.30 in Theater De Vaillant een PEP Talk over diversiteit en verscheidenheid in de Haagse samenleving. Tijdens PEP Talks delen prominente sprekers hun kijk op actuele onderwerpen. In deze editie pakken zij samen met het publiek de vraag bij de kop: Wat moeten Haagse organisaties doen om beter met diversiteit om te gaan? De verscheidenheid van inwoners neemt toe, migranten komen uit steeds meer verschillende landen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat inwoners, overheden en organisaties hier beter mee moeten leren omgaan. De WRR heeft onderzoek gedaan naar diversiteit en een rapport uitgebracht 'De nieuwe verscheidenheid – Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland'. Hierin is gekeken hoe groot de diversiteit naar herkomst is in Nederland en wat het verband is tussen diversiteit naar herkomst en sociale cohesie. Roel Jennissen, onderzoeker bij WRR gaat in op zijn onderzoek naar diversiteit.
Bleri Lleshi, filosoof en schrijver uit België deelt zijn visie over diversiteit. Baukje Prins (filosoof, onderzoeker, docent en publicist gespecialiseerd in vraagstukken van diversiteit) en Abderrahim Kajouane van PEP Den Haag presenteren hun inzichten uit de Haagse praktijk. Tim ’S Jongers, coördinator Kenniscentrum van PEP Den Haag is dagvoorzitter. Iedere spreker houdt een presentatie van twintig minuten en gaat daarna tien minuten in gesprek met de zaal. Bij de ontvangt kunt u een heerlijk kopje 'Schilderswijk proof soep' nemen en achteraf zijn er hapjes en drankjes. Tussendoor is er een muzikaal intermezzo. De inschrijving is in volle gang, maar voor snelle beslissers zijn er nog plaatsen. Deelnemen (gratis) via PEP adviseur Wai-Kin Chung, wk.chung@pepdenhaag.nl o.v.v. ‘PEP Talk diversiteit’ met daarin uw contactgegevens.