Diversiteit en de culturele sector in Den Haag

14 juni 2019 Nieuws

Op 13 juni jl. vond er een een mooie bijeenkomst plaats in het Koorenhuis, met diverse betrokkenen bij de culturele sector in Den Haag om na te denken hoe deze de komende jaren meer divers en inclusief te maken. Het initiatief voor deze bijeenkomst kwam vanuit PRINS27. Diversiteit en inclusiviteit binnen de culturele sector staat weer op de beleidsagenda’s en er worden verschillende initiatieven opgezet om dit op te pakken. Als het goed is versterken deze initiatieven elkaar uiteindelijk. De verschillende uitdagingen die er op korte en lange termijn zijn, vergen een grote inzet, een breed draagvlak en commitment. Culturele organisaties en instellingen gezamenlijk beschikken over meer slagkracht en dan liggen de kansen en mogelijkheden voor het oprapen. Dat was de inzet van deze eerste bijeenkomst.

Hoe kan de diversiteit binnen culturele organisaties en instellingen worden vergroot? Nu zijn veel organisaties geen weerspiegeling van de stad. Vraag en aanbod sluiten niet goed aan bij de superdiverse stad. Wat is daaraan te verbeteren? Hoe kan de Haagse community van (jong) professionals met een diverse achtergrond meer empowered worden om hun stem te laten horen, zelf plekken te creëren en de status-quo meer uit te dagen? Hoe worden besturen en raden van toezicht meer divers? Hoe herkennen alle Haagse inwoners zich in het culturele aanbod?

De bijeenkomst op 13 juni a.s. werd begeleid door Jan Booij van Divers Den Haag. PRINS27/in het Koorenhuis neemt deel aan Divers Den Haag. In september vindt een tweede bijeenkomst plaats van de initiatiefgroep om samen een blik te werpen op uitdagingen, ideeën op te doen en een actieplan te maken voor hoe andere medestanders binnen de sector gevonden kunnen worden en daarmee een groter en breder draagvlak voor de beweging. Ook wordt bekeken wat voor rol en ondersteuning belangrijke stakeholders zoals de gemeente kunnen vervullen/bieden. Wethouder Robert van Asten heeft zijn steun toegezegd. Concrete acties en plannen kan hij tegemoet zien.