Diversiteit als onderdeel van MVO

20 juli 2016 Nieuws

Het thema diversiteit in de zorg staat niet op zich. Het maakt onderdeel uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). En dat past weer in het streven naar duurzame gezondheidszorg. Stuk voor stuk essentiële thema’s die ons houvast geven om de zorg toekomstbestendig te maken. Waarom kom ik de operationalisatie van deze invalshoek dan nog zo weinig tegen in de zorg? Kom op bestuurders, zet koers richting duurzame gezondheidszorg met MVO als kompas en diversiteit hoog in het vaandel! De argumenten die pleiten voor meer diversiteit en cultuursensitiviteit zijn inmiddels wel bekend. We zíjn een multiculturele samenleving en daarmee hebben we multiculturele klanten en medewerkers met verschillende achtergronden. En dat neemt de komende jaren alleen maar verder toe. Maar organisaties met gericht beleid op diversiteit zijn er nog steeds onvoldoende. Organisaties die diversiteit zien als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen zie ik nog minder. En dat is jammer want . .. .  lees meer op Skipr: https://www.skipr.nl/blogs/id2772-diversiteit-als-onderdeel-van-mvo.htmlen bekijk de film waarin Diana Monissen zich uitspreekt.