Diversiteit aan de top

1 mei 2015 Nieuws

De gemeente Den Haag zet met het project Diversiteit aan de Top in op het vernieuwen van besturen en raden van toezicht van maatschappelijke en culturele instellingen. Het doel is dat de top van deze instellingen veel meer een afspiegeling van de Haagse samenleving gaan vormen. Dat is nu zelden het geval. Wethouder Rabin Baldewsing pleit ervoor dat instellingen bij nieuwe benoemingen letten op diversiteit in culturele achtergrond, geslacht en leeftijd.

Voor het project Diversiteit aan de Top zijn tien ambassadeurs aangesteld die ‘van binnenuit’ het doel ondersteunen. De ambassadeurs zijn ervaren bestuurders met een groot bestuurlijk netwerk zoals Boudewijn de Blij, directeur Fonds1818, Louise Engering, o.a. voormalig wethouder Cultuur, en Kaushilya Budhu Lall, Advocaat bij Meijer Advocaten&Belastingadviseurs. Zij dragen bij aan het traject door het belang van bestuurlijke diversiteit zoveel mogelijk binnen hun eigen uit te dragen. Verder vervullen zij de rol van coach en vraagbaak voor een nieuwe lichting bestuurders, bieden hen de toegang tot een nieuw bestuurlijk netwerk en spelen zij zo mogelijk vacatures door zodat kandidaten kunnen reageren.

Om daadwerkelijk mensen te kunnen voordragen en benoemen wordt er, ook los van de ambassadeurs, actief gezocht naar vacatures. Binoq atana, de organisatie die het traject uitvoert voor de gemeente, jaagt dit proces aan en zoekt zo nodig op maat geschikte kandidaten. Heeft u een vacature binnen uw bestuur of raad van toezicht? Streeft u naar meer diversiteit binnen uw bestuur of raad van toezicht en bent u op zoek naar een ervaren bestuurder? Mail naar info@binoq.nl en binoq atana bemiddelt en adviseert gratis omtrent de werving en selectie van geschikte en ervaren bestuurders.