De Ombudsman en de Jeugdombudsman zijn nieuwe deelnemers aan Divers Den Haag

19 oktober 2017 Nieuws

De ombudsman is er voor het herstellen/verbeteren van de relatie tussen de burger en de (gemeentelijke) overheid. Klachten zijn er om verholpen te worden. De ombudsman kan dat realiseren door klachten professioneel, onafhankelijk en vertrouwelijk te onderzoeken en vervolgens een aanbeveling te geven voor optimaal handelen van de gemeente. De gemeente speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de burger. De gemeente verleent allerlei diensten en voert taken uit op het gebied van wonen en welzijn. Daarbij kan wel eens iets fout gaan: de burger krijgt bijvoorbeeld geen antwoord op brieven of telefoontjes, wordt onfatsoenlijk behandeld of ontvangt gebrekkige of onjuiste informatie. Als u zoiets overkomt, kunt u een klacht indienen bij de ombudsman. Deze biedt in de eerste plaats een luisterend oor en stelt – kosteloos – een onderzoek in naar de gang van zaken. Klachten moeten immers verholpen worden. Ook de gemeente – die streeft naar een optimale dienstverlening – hecht daar veel waarde aan. De ombudsman beschikt over ruime bevoegdheden; hij kan bijvoorbeeld dossiers inzien en ambtenaren horen. Daarbij is het heel belangrijk dat hij volstrekt onafhankelijk is van de gemeentelijke organisatie. Hij legt verantwoording af aan de gemeenteraad.

Een onderdeel van de Ombudsman is Den Haag meldt, de antidiscriminatievoorziening in Den Haag waar alle Hagenaars discriminatieklachten kunnen melden. Of het nu bij uzelf of iemand uit uw omgeving gebeurt, discriminatie kan iedereen overkomen. Ook wanneer u iets kwetsends hoort, ziet of leest, kunt u daarmee bij Den Haag Meldt terecht.

Meer informatie over de Ombudsman vind je hier op de website