De juiste vraag boven tafel, Eliane Thewessen

14 september 2016 Nieuws

In de ouderenzorg verandert veel in korte tijd, het imago staat voortdurend onder druk en de arbeidsmarkt om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden is erg krap. Om binnen deze turbulentie iedereen bij de bedoeling te houden is bestuurlijk leiderschap nodig.

Binnen AxionContinu, een zorgorganisatie onder meer in de stad Utrecht, is diversiteit een belangrijk thema. Homoseksualiteit, verborgen of niet, is in de oudere leeftijdscategorie nog steeds een beladen onderwerp. Daarvoor uit kunnen komen, ook in een intramurale setting, vraagt bijzondere aandacht van onze medewerkers. Specifieke scholing over dit gebied en bespreekbaar maken van het thema heeft AxionContinu het certificaat 'Roze loper' opgeleverd.

Daarnaast is met name de eerste generatie migranten nu in de leeftijd dat ziekten als dementie en hersenbloeding vaker voorkomen. Grofweg een derde van de Utrechtse bevolking is allochtoon, terwijl zij nog steeds relatief weinig gebruik maken van de (langdurige) ouderenzorg. Ik ben ervan overtuigd dat de zorg die wij kunnen bieden ook voor deze doelgroep een grote toegevoegde waarde heeft. Maar dan . . . . .  lees meer op Skipr https://www.skipr.nl/blogs/id2826-de-juiste-vraag-boven-tafel.html en bekijk de film waarin Eliane Thewessen zich uitspreekt.