De gemeente Den Haag en het Charter Diversiteit

4 februari 2016 Nieuws

De gemeente Den Haag is een van de 21 nieuwe werkgevers die november jl. het Charter Diversiteit ondertekenden. Met de nieuwe ondertekenaars staat de teller na vijf maanden nu op ruim veertig bedrijven en organisaties. De ondertekenaars verbinden zich daarmee aan het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Dat betekent in de praktijk: gelijke behandeling, een open bedrijfscultuur en het bevorderen van instroom, behoud en doorstroom van werknemers, ongeacht arbeidsbeperking, sekse, leeftijd, seksuele oriëntatie of etnische of religieuze achtergrond. Namens Den Haag ondertekende wethouder Rabin Baldewsingh de afspraken. Minister Ronald Plasterk was aanwezig bij de bijeenkomst in de Malietoren in Den Haag.