Cultuursensitief werken in zorg, welzijn en de wijk

19 maart 2016 Nieuws

Werkt u geregeld met patiënten/cliënten, die een andere culturele of religieuze achtergrond hebben dan u? En merkt u dat de communicatie niet altijd even gemakkelijk verloopt? Bijvoorbeeld, omdat u  onbekend bent met bepaalde ziekteopvattingen of met andere manieren om hulp te zoeken? Of omdat u onzeker bent over de rol die migratie en cultuur spelen in de opvoeding van kinderen en de identiteitsvorming van jongeren? Als u bovenstaande vragen herkent, dan is deze studiemiddag interessant voor u. Op basis van eigen praktijkervaringen leggen drie sprekers – GZ-psycholoog Samrad Ghane (i-Psy), huisarts Jan Wuister (Schilderswijk Den Haag) en antropoloog Cor Hoffer (trainer cultuursensitief werken) – uit wat cultuursensitief werken is en hoe je dit in de eigen werksituatie kunt toepassen. Ter afsluiting wordt het boek ‘Vertelt u mij eens iets meer… Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk’ gepresenteerd. Voor meer informatie en aanmelding: www.050416.logacom.nl