Conferentie: Superdivers!

30 maart 2015 Nieuws

Sinds een paar jaar zijn termen als superdiversiteit en hyperdiversiteit de nieuwe buzz woorden geworden die worden gebruikt om de nieuwe demografische realiteit duidelijk te maken waar veel West Europese steden mee van doen hebben. Steden zijn niet langer het domein van een grote etnische groep (de oorspronkelijke bevolking), maar plaatsen waar mensen met een grote diversiteit aan achtergronden met elkaar wonen.

Op de conferentie van donderdag 23 april a.s. georganiseerd door de onderzoeksgroep Burgerschap & Diversiteit van de Haagse Hogeschool zullen jonge onderzoekers en vooraanstaande deskundigen de problemen en uitdagingen van de super-diversiteit voor zowel de academische wetenschap en de professionele praktijk verkennen.

http://www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraten-en-onderzoek/overzicht-lectoraten/burgerschap-en-diversiteit/agenda/super-diverse