Conferentie: Cultuursensitieve mantelzorgondersteuning

3 november 2017 Nieuws

Waarom deze conferentie die plaatsvindt op Donderdag 9 november 15 – 18 uur, buurthuis De Mussen? Er is extra inzet nodig om mantelzorgers met een migratie achtergrond te bereiken en te ondersteunen. Deze (grote) groepen maken relatief weinig gebruik van de beschikbare voorzieningen en weten nog om allerlei redenen onvoldoende hun weg naar respijtzorg te vinden. Door middel van deze conferentie willen wij Haagse professionals en kaderleden van zelforganisaties informeren en inspireren om meer diversiteit, maatwerk en creativiteit in te zetten als het gaat om mantelzorgondersteuning. Tijdens de conferentie gaan wij in op de volgende vraagstukken: Wat is er nodig om migranten mantelzorgers te vinden, versterken en te verbinden?Waar hebben deze mantelzorgers behoefte aan? Welke effectieve interventies zijn er in Den Haag? Hoe kunnen wij kennis delen en good practice initiatieven met elkaar verbinden?

Sprekers zijn Gökmen Dogan, beleidsmedewerker van de gemeente Den Haag, OCW afdeling Emancipatie. Prof. Ibrahim Yerden, Universiteit van Amsterdam, gepromoveerd op cultuursensitieve mantelzorg. NOOM (Netwerk Organisaties voor Oudere Migranten). Abderrahim Kajouane, senior-adviseur bij PEP presenteert een factsheet over diversiteit en mantelzorgondersteuning.

Ook is er een workshop over mantelzorg binnen een aantal grote Haagse etnische culturele groepen. De dag wordt afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van hapjes en drankjes.