College #3, Den Haag: Vergrijzing in de superdiverse stad

21 maart 2017 Nieuws

Naast de stijging van het aantal ouderen, neemt ook de diversiteit onder ouderen toe. Graag nodigt de gemeente Den Haag en Platform31 u uit om met dit thema aan de slag te gaan tijdens het één na laatste college in de reeks avondcolleges over vergrijzing in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. In het Laaktheater in Den Haag geven interessante sprekers vanuit verschillende perspectieven nieuwe inzichten over oud worden in de stad, waarmee we u als professional willen prikkelen mee te denken over de vraagstukken van morgen. Nederland krijgt de komende jaren te maken met een sterk groeiende groep ouderen. Rond 2030 bereikt de vergrijzing een hoogtepunt. De grote steden constateren een enorme diversiteit binnen deze groep ouderen. Hoe gaat u om met diversiteit? Hoe zorgen we ervoor dat mensen waardig oud kunnen worden in een superdiverse stad, nu en in de toekomst? Wat vraagt dit thema van de gemeente en stakeholders? Deze vragen komen uitgebreid aan de orde tijdens het college op 4 april. 

Rabin Baldewsingh, wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport opent de avond. Hij schetst de ontwikkelingen in Den Haag en laat zien hoe de stad de afgelopen jaren in beweging kwam om te anticiperen op de veranderende maatschappij. 
Baukje Prins, lector Burgerschap en Diversiteit aan De Haagse Hogeschool, stelt dat onze grote steden sinds kort ‘superdivers’ zijn. In hoeverre tart een toenemende diversiteit onze vanzelfsprekende ideeën over menselijke waardigheid en ouderdom? Baukje Prins presenteert de kansen en mogelijkheden van een benadering met meer sensitiviteit voor diversiteit.
Emete Solmaz is zorgondernemer in Den Haag en vertelt aan de hand van voorbeelden uit de eigen praktijk hoe zij als een Turks georiënteerde zorgondernemer de behoefte had te veranderen. Niet alleen in de zin van diversiteit, maar ook van een zorgorganisatie naar een organisatie die sociaal maatschappelijk betrokken is. SuperZorg is hier een voorbeeld van. Welke mindset is nodig om dit te bewerkstelligen binnen en buiten de organisatie? 

Onder leiding van gespreksleider Soler Berk, adviseur sociaal maatschappelijke vraagstukken, debatteren we graag met u over de Langer Thuis aanpak in uw stad. U bent van herte uitgenoidigd hierbij aanwezig te zijn. Voor meer informatie, klik hier!