Code Culturele Diversiteit in beleidskader kunst en cultuur

25 juni 2015 Nieuws

De gemeente Den Haag wil dat culturele instellingen de Code Culturele Diversiteit toepassen. Dat staat in het beleidskader Kunst en Cultuur 2017-2020. Van de G4 heeft tot nog toe alleen de gemeente Den Haag de Code Culturele Diversiteit in haar beleidskader voor 2017-2020 opgenomen. De gemeente Den Haag stelt dat de Code instellingen concrete handreikingen biedt om culturele diversiteit structureel te verankeren wat betreft publieksbereik, programmering, het personeel (inclusief toezichthouders) en de partners waarmee wordt samengewerkt. 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Meerjarenbeleidsplan-Kunst-en-Cultuur-20172020.htm