Coalities tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

31 oktober 2015 Nieuws

Op 19 november organiseert Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden & Haaglanden het seminar ‘Een veilige keuze met grote gevolgen: werken aan effectieve coalities tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Tijdens het seminar zullen verschillende sprekers, waar onder Mariëtte Hamer (voorzitter van de SER), Rabin Baldewsingh (wethouder van Den Haag), Gert van der Houwen (voorzitter MKB Den Haag) en Maurice Rojer (adjunct directeur van de ABU, de landelijke brancheorganisatie van uitzendbureaus)  aangeven welke interventies nodig zijn om discriminatie de arbeidsmarkt aan te pakken en, zo doende, de arbeidskansen van allochtonen te vergroten. Recent onderzoek, zoals het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau over de Haagse arbeidsmarkt, toont dat de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt niet alleen door objectieve factoren wordt veroorzaakt. De achterstandspositie wordt ook beïnvloed door culturele en sociaalpsychologische factoren.

Jongeren zullen op een serieuze, komische, confronterende maar ook positieve wijze ingaan op thema’s die tijdens het seminar aan de orde zullen komen. De deelnemers zullen in werkgroepen dieper ingaan op de materie en voorstellen doen voor een gebundelde aanpak.

Binnen de werkgroepen zullen de volgende thema’s aan de orde komen:

  • Haagse werkgevers gaan verder dan de veilige keuze en pakken mechanismen en patronen die tot uitsluiting leiden aan.
  • Werkgevers van allochtone afkomst nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en creëren arbeidskansen.
  • Anoniem solliciteren: een papieren tijger of een effectief personeelsinstrument voor excellente organisaties.
  • Niet invechten maar ingroeien binnen stageplaatsen en arbeidsplaatsen.

Er wordt gewerkt aan de definitieve samenstelling van het programma. Bekijk het globale programma en meld je nu al aan.