Borstkanker en dan? ‘Ondersteuning van vrouwen door vrouwen uit eigen cultuur’

9 november 2020 Nieuws

In coronatijd is voorlichting over borstkanker nog belangrijker. Cruciaal is deelname aan het bevolkingsonderzoek. Tijdig opsporen van borstkanker kan veel leed voorkomen. En, als zo’n onderzoek door corona niet kan plaatsvinden, is zelfonderzoek meer dan ooit van belang. Lotgenoten/vrijwilligers van Mammarosa Den Haag vervullen een cruciale rol om hierover met vrouwen te praten. Niet ingewikkeld en met kennis van de cultuur van de vrouw. Als er diagnose borstkanker is, dan is uitleg over de behandelmogelijkheden hierover nodig. Maar zeker ook praktische hulp om de juiste bh’s en protheses te vinden en om (vervelende) ervaringen te delen en te horen dat het ook weer overgaat. De huisarts is belangrijk voor de vrouw met borstkanker. Mammarosa heeft met diverse huisartsen de afspraak gemaakt, aan vrouwen die rechtstreeks naar Mammarosa komen te vragen wie hun huisarts is. Vervolgens zullen onze lotgenoten en/of buddy’s contact opnemen met die huisartsen (uiteraard na toestemming van de vrouw zelf). Aan de andere kant is het goed dat huisartsen weten van Mammarosa Den Haag en dat ze hier gebruik van mogen én kunnen maken en de vrouwen met ons in contact brengen. Dit laatste geldt uiteraard voor alle betrokkenen bij Divers Den Haag. Graag komen we ook voorlichting geven in uw organisatie. Gericht op de doelgroep en dus met vrouwen uit diverse culturen. Informatie: denhaag@mammarosa.nl , tel. 06 42239292, www.mammarosa.nl.  Lotgenoten spreekuur: iedere dinsdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur (inloopspreekuur) in Gezondheidscentrum De Rubenshoek, Van de Vennestraat 185.