Boekids doet mee met Divers Den Haag

27 april 2021 Nieuws

Boekids doet mee met Divers Den Haag! Boekids wil zoveel mogelijk kinderen met diverse achtergronden in contact brengen met literatuur, hen laten beleven hoe leuk en waardevol lezen is en hen stimuleren om actief met taal bezig te zijn. In dit kader wordt gestreefd naar leesbevordering, cultuurparticipatie, creatieve ontwikkeling en publieksverbreding. Lezen bevordert kritisch denken en reflectie. Lezen is onmisbaar in onze complexe en diverse samenleving, omdat het creatief denken en inlevingsvermogen stimuleert. Daarom organiseert Boekids jaarlijks een meerdaags festival, voor een breed publiek, waar jeugd en literatuur samengaan. Tijdens het festival gaan kinderen zelf aan de slag met lezen, schrijven en illustreren op basis van literatuur. Door het aanbieden van literatuur in combinatie met andere kunstvormen en ‘doe activiteiten’, maakt Boekids lezen leuk en beleefbaar en geeft kinderen een andere perceptie van taal en literatuur. Boekids is ervan overtuigd dat, door het meebewegen met en inspelen op de ontwikkelingen in dit digitale tijdperk, we kinderen daadwerkelijk in contact brengen met literatuur en tot lezen aanzetten. Daarbij maakt Boekids gebruik van verschillende taalvormen, aansluitend bij de beleefwereld van de jeugd van nu en de actuele ontwikkelingen op leesgebied. Van klassieke literatuur via graphic novels naar poëzie, rap en spoken word.