Bob Meerstadt

20 april 2017 Nieuws

Vandaag neemt Bob Meerstadt afscheid van de gemeente Den Haag na 40 jaar overheidsdienst. Bob is een ambtenaar die de stad Den Haag goed kent. Hij komt op alle plekken in de stad, spreekt met bewoners en werkers. Legt zijn oor te luisteren, stelt daar zijn inzichten tegenover, ontwerpt samen plannen en gaat tot actie over. Met veel beleidsterreinen heeft hij van doen gehad. Het ouderenbeleid, welzijn en zorg voor mensen met een beperking, technologische ontwikkelingen en deze toepasbaar maken. Ook is Bob, samen met enkele andere collega’s, nauw betrokken bij Divers Den Haag. Bob heeft ook oog voor de diversiteit van de stad en de dynamiek daarin. Hij ziet het als zijn verantwoordelijkheid dat ook steeds onder de aandacht te brengen: als stad te zijn voor alle inwoners. Daarin doet Bob zijn naam eer aan, zoals Funda Müjde ooit opmerkte: Bob Meer Stad. What’s in your name!