Bestuurdersbijeenkomst zorg voor migranten met dementie

12 september 2018 Nieuws

Eén op de tien mensen met dementie is migrant. Hun aantal stijgt twee keer zo snel als het aantal autochtonen met dementie. Daarbij komt dat migranten zoals Marokkanen (1%) en Turken (7%) veel minder gebruik maken van zorg dan autochtonen (16%). Voor zorgorganisaties een belangrijke groep om beter te betrekken. Zorg voor oudere migranten met dementie is geen gemakkelijk onderwerp. Veel instellingen hebben moeite deze groepen te bereiken en goed te bedienen. Het landelijke praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar organiseert daarom deze bestuurdersbijeenkomst. Aan de hand van diverse inspirerende sprekers werkt u aan uw visieontwikkeling en daaruit volgend concreet beleid en acties neer te zetten. U krijgt ook (inter)nationale ervaringen mee, o.a. van  gastspreker Frédéric Lauscher, bestuurder van het Frankfurter Verband,de grootste welzijns- en zorgorganisatie in Frankfurt (met meer dan 100 locaties). Met uw collega’s gaat u in gesprek over ontwikkeling en verbeteren van de zorg voor migranten met dementie in uw eigen regio. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn onder meer: Hoe starten we cultuursensitief dan wel cultuurspecifieke zorg? Hoe kunnen we dit opbouwen? Welke partijen in de regio kunnen we betrekken? Kunnen we de zorgverzekeraar en gemeenten betrekken? Wat zijn bedrijfseconomische aspecten? De bijeenkomst vindt plaats op  25 oktober 2018 15.00-19.00 incl. aan Zuiver, Krommewetering 51 in Utrecht inclusief lichte maaltijd. Bent u geïnteresseerd, meldt u zich dan aan via info@dementiezorgvoorelkaar.nl