Alevitische Culturele Vereniging Dab Der wordt ‘Buurthuis van de Toekomst’

13 april 2022 Nieuws

Zondag 10 april is het eerste Turkse erkende buurthuis van de toekomst in Den Haag geopend door wethouder Arjen Kanteijns en Wethouder Arjen Kapteijns en Crien Janssen van Raay van Fonds 1818. 

De Haagse welzijnsorganisatie Alevitische Culturele Vereniging Dab Der is de afgelopen jaren iingrijpend verbouwd tot een ‘Buurthuis van de Toekomst’. De gemeente Den Haag heeft dit initiatief gesteund. Met het label ‘Buurthuis van de Toekomst’ wordt De Alevitische Culturele Vereniging Dab Der een ontmoetingsplaats voor iedereen uit de buurt (Den Haag Centrum), men kan aan activiteiten meedoen en zelf ook activiteiten organiseren. Een plek “Buurthaven voor alle Hagenaars” waar mensen van verschillende culturele achtergronden, Turks, Westers, jong en oud, elkaar ontmoeten en zich thuis voelen en waar meer gevarieerde activiteiten kunnen plaatsvinden. Alle vloeren, toiletten en activiteiten ruimtes en keuken zijn geheel gerenoveerd en vernieuwd. Hiermee kan De Alevitische Culturele Vereniging vanaf heden meer mensen van verschillende komaf en andere maatschappelijke en culturele organisaties verwelkomen en wordt het beter toegankelijk voor alle bezoekers in Den Haag.

Alevitische Culturele Vereniging is een welzijnsorganisatie die zich richt op het behartigen van de belangen van de Alevietische gemeenschap in Den Haag, in het bijzonder in de regio Den Haag. Zij bestaat inmiddels 27 jaar en zet zich in op het sociaal-maatschappelijk, cultureel en educatief terrein voor jong en oud. Eveneens vervult De Alevitische Culturele Vereniging een brugfunctie tussen enerzijds de Turkse Alevietische gemeenschap en anderzijds Nederlanders, groepen van andere etnische achtergronden en maatschappelijke organisaties in Den Haag. Zij is als ‘Buurthuis van de Toekomst’ een ruimte biedend centrum voor uiteenlopende activiteiten ten behoeve van een kleurrijk Den Haag met respect voor elkaars culturen.

Dab Der neemt deel aan Divers Den Haag. Voor meer informatie: www.dabder.nl