Afronding leergang 17 Diversiteit & Sensitiviteit

2 maart 2020 Nieuws
Divers Den Haag rondt alweer de 17e leergang af. De leergang wordt altijd afgesloten met een certificaat voor alle deelnemers. We vragen regelmatig één directeuren van een deelnemende organisatie aan Divers Den Haag om de certificaten uit te reiken, samen met Baukje Prins. Dit keer zal Elly Burgering dat doen, directeur Straat Consulaat. Vanuit het Straat Consulaat hebben veel medewerkers de leergang gevolgd. De vorige keer heeft Else Kodde, directeur van Buddy Netwerk, de certificaten uitgereikt. Op deze manier leren deelnemers, maar ook degenen die de certificaten uitreiken, meer over elkaars organisaties. Een van de doelen van Divers Den Haag is om mensen en organisaties elkaar te laten ontmoeten en te leren kennen die elkaar niet vanzelf tegenkomen. Leergang 18 gaat in het najaar van start. De vervolgleergang tweede editie vindt nog dit voorjaar plaats. De vervolgleergang is open voor degenen die de basisleergang hebben gevolgd. In deze leergang wordt verder ingegaan op het TOPOI model, waarbij ingebrachte casuïstiek van de deelnemers een belangrijke speelt. Het boek: Diversiteitscompetentie, met als ondertitel 'niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar' van  en  schaffen de deelnemers aan. Alle leergangen zijn geaccrediteerd, meer informatie vind je daarover op de speciale pagina.