4 oktober a.s. bijeenkomst over: uitsluiting, insluiting en inclusieve organisaties

4 juli 2023 Nieuws

Op 4 oktober a.s. vindt er een Divers Den Haag bijeenkomst plaats in Theater de Vaillant, één van de organisaties die deelnemen aan Divers Den Haag en hun ruimte ter beschikking stellen. Tijdens deze bijeenkomst staat het bevorderen van inclusieve organisaties en het thema uitsluiting en insluiting in onze stad centraal.

Diverse deelnemende organisaties zullen hun perspectieven delen over de betekenis van deze termen en hoe zij werken aan het creëren van een meer inclusieve organisatie. We zullen ook bespreken hoe we gezamenlijk vooruitgang kunnen boeken en van elkaar kunnen leren.

Baukje Prins, filosoof, onderzoeker, docent en publicist die gespecialiseerd is in vraagstukken rond diversiteit zal een inleiding geven over de evolutie van deze begrippen in de loop der tijd en wat dit betekent in de huidige context. Daarnaast zijn we nog in gesprek met een spreker die de bijeenkomst zal afsluiten.

Daarnaast zullen we met elkaar in gesprek gaan over deze thema's. Er gebeurt al veel in organisaties en er wordt vooruitgang geboekt, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. Door hierover het gesprek aan te gaan, kunnen we van elkaar leren en bespreken hoe we elkaar kunnen versterken.

De bijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor deelnemende organisaties aan Divers Den Haag en hun medewerkers, maar medewerkers van andere organisaties zijn ook van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Je bent vanaf 14:30 uur welkom voor een inloop met koffie en thee. We starten om 15:00 uur en sluiten de bijeenkomst om 17:00 uur af.

Adres Theater de Vaillant: Hobbemastraat 120, 2526 JS Den Haag