Vervolgleergang diversiteit en sensitiviteit

Editie 3: de leergang kent 4 dagen van 09:00 tot 14:00.

Deze verdiepingsleergang is alleen toegankelijk is voor deelnemers die de basiscursus succesvol hebben afgerond. Maximaal aantal deelnemers: 15. Casussen uit de eigen praktijk van de deelnemers staan in deze cursus centraal. De 1e bijeenkomst wordt besteed aan een opfrisser van de belangrijkste inzichten van de basiscursus. Vervolgens gaan we dieper in op het TOPOI model van Edwin Hoffman. In de basisleergang hebben deelnemers reeds kennis gemaakt met dit model, in deze cursus verkennen we de visie op diversiteit die aan dit model ten grondslag ligt, de verwantschap met de visie van Divers Den Haag, en de toepassingsmogelijkheden voor de analyse en aanpak van dilemma’s en situaties uit de praktijk. We maken daarbij gebruik van het nieuwe boek van Hoffman & Verdooren: Diversiteitscompetentie. Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar (Coutinho 2018). Edwin Hoffman of Arjen Verdooren wordt uitgenodigd als gastspreker. Elk van de volgende drie bijeenkomsten wordt door deelnemers voorbereid door het lezen van tekst uit Hoffman & Verdooren 2018, en het aanleveren van casussen uit de eigen praktijk. We besteden aandacht aan drie soorten casussen. Tijdens de 2e bijeenkomst zijn dat casussen over de relatie tussen professional en cliënt; in de 3e bijeenkomst casussen over de relatie tussen collega’s; en in de 4e bijeenkomst casussen waarin dilemma’s rond beleid aan de orde zijn.  

De vervolgleergang is geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V (Verplegenden en Verzorgenden), voor 15 punten en het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor 22,5 punten. Accreditatie voor social professionals is aangevraagd bij Registerplein.

Accreditatie

  • Registerplein, voor professionals in het sociale domein, 33 punten
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, 15 punten
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, 22,5 punten

Kosten vervolgleergang:

Voor professionals en vrijwilligers van Haagse organisaties zijn de gereduceerde kosten om deel te nemen aan de gehele leergang € 400. 

Hier vindt u het programma van de vervolgleergang.