• Bijzonder Dichtbij, interculturalisatie van zorg en welzijn voor ouderen in Den Haag                                                                                                                                                       Boek waarin beschreven: 25 jaar geschiedenis interculturalisatie zorg en welzijn voor ouderen in de stad Den Haag, inzichten en adviezen voor de toekomst van de pioniers en het perspectief voor de komende jaren geschetst in het laatste hoofdstuk.Gemeente Den Haag© 2009 Carla van den Bergen, Atlin Sandvliet en Jan Booij
  • Bijzonder Dichtbij, weergave van 33 gesprekken
    Boek waarin clienten, directeuren en bestuurders van welzijn- en zorgorganisaties zich uitspreken over de toekomst van welzijn en zorg binnen een verkleurende samenleving.
    Gemeente Den Haag
    Interculturele ouderenzorg en welzijn in Den Haag
    © 2009 Carla van den Bergen, Els Ruys en Jan Booij