CultuurSchakel brengt je verder in kunst en cultuur in Den Haag

Kunst geeft betekenis aan ieders leven; verwondert, verbindt, houdt ons een spiegel voor en leert ons onszelf en anderen beter begrijpen. Kunst en cultuur is van onschatbare waarde voor onze stad. Wij willen dat iedereen in Den Haag kan meemaken hoe het is om zélf kunst te beoefenen en je door kunst van anderen te laten verrijken. Daarom werken we aan een goed en levendig Haags kunstklimaat binnen cultuuronderwijs en in de vrije tijd. 

CultuurSchakel voert de Subsidieregeling Haagse Amateurkunst uit, namens gemeente Den Haag. Onderdeel hiervan is Presentatiesubsidie 2, waarmee we presentaties en projecten subsidiëren die kunst en cultuur in de vrije tijd voor en door Hagenaars bevorderen. Culturele verenigingen /stichtingen of professionele organisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen voor presentaties die bijzonder zijn door inhoudelijke keuzes, aanpak, samenvoeging van disciplines, het bereik van nieuwe doelgroepen of een aantoonbare bijdrage leveren aan de kwaliteit van de vrijetijdskunst in de stad. 

Voor de beoordelingscommissie van de Presentatiesubsidies zoekt CultuurSchakel een 

Lid beoordelingscommissie Presentatiesubsidie

In het kort

De beoordelingscommissie (vijf leden) komt vier keer per jaar bij elkaar en beoordeelt de (schriftelijke) aanvragen. De commissie brengt zwaarwegend advies uit aan de directie van CultuurSchakel over het toekennen van subsidie. De directie beslist of een aanvraag gehonoreerd wordt of niet. 

Profiel

De commissieleden zijn adviesvaardig vanuit het eigen vakgebieden vanuit de richtlijnen voor de beoordelingscommissie. De commissie deskundig over de hele breedte van de vrijetijdskunst. Daarnaast hebben de commissieleden kennis van de ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdskunst in Den Haag en daarbuiten. De kandidaat naar wie we op zoek zijn heeft ervaring in het beoordelen van subsidieaanvragen, juridische kennis en interesse in kunst en cultuur. 

Honorering

Het betreft een onbetaalde taak; per vergadering is er vacatiegeld beschikbaar. 

Procedure en informatie

Draag jij de Haagse vrijetijdskunst een warm hart toe en wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteitsontwikkeling ervan? Dan nodigen we je graag uit te solliciteren. Dat kan door vóór 15 mei 2023 hier je gegevens in te vullen en je CV en motivatiebrief te uploaden. 

Voor meer informatie kun je bellen met Els Hogendoorn, medewerker Subsidieloket: 06-46 94 16 47.  

Voor in je agenda

Je kunt vast noteren dat de kennismakingsgesprekken plaatsvinden op donderdagmiddag 25 mei 2023.