Nieuwe planningen leergangen 2020

26 juli 2020 Nieuws
De leergangen Diversiteit & Sensitiviteit die gepland stonden in het voorjaar zijn komen te vervallen, redenen zijn bekend. In het najaar zijn wij in de gelegenheid de leergangen alsnog te organiseren.
De 2 basisleergangen en de vervolgleergang vinden plaats bij EEKTA, wij zijn daar welkom. De ruime faciliteiten maken het daar mogelijk de leergangen te organiseren volgens de richtlijnen van het RIVM.

De basisleergang Diversiteit & Sensitiviteit bestaat uit drie dagdelen in een periode van drie weken. De vervolgleergang Diversiteit & Sensitiviteit II bestaat uit vier dagdelen met een tweewekelijkse frequentie. De leergangen zijn bedoeld voor professionals en (zorg)vrijwilligers in cultuur, zorg, welzijn, beleid en belangenbehartiging in Den Haag. De sessies zijn van 09.00 tot 14.00 uur en we sluiten altijd af met een gezamenlijke lunch.

Basisleergang Editie 18:  2, 9, 16 oktober  2020, alle dagen van 09:00 – 14:00 (vrijdagen)

Basisleergang Editie 19:  4, 11, 18 december  2020, alle dagen van 09:00 – 14:00 (vrijdagen)

Vervolgleergang Editie 2:  25 november, 2, 9, 16 december (woensdagen)

Kosten basisleergang:

Voor vrijwilligers werkzaam in Den Haag zijn er geen kosten verbonden aan de basisleergang, deze kosten worden gedragen door de gemeente Den Haag. Voor professionals van deelnemende organisaties aan Divers Den Haag zijn de gereduceerde kosten om deel te nemen aan de gehele basisleergang 200 euro. Voor professionals van andere organisaties bedragen de kosten 450 euro per driedaagse leergang. 

Kosten vervolgleergang:

Voor vrijwilligers werkzaam in Den Haag zijn er geen kosten verbonden aan de leergang, deze kosten worden gedragen door de gemeente Den Haag. Voor professionals van deelnemende organisaties aan Divers Den Haag zijn de gereduceerde kosten om deel te nemen aan de gehele leergang 400 euro. Voor professionals van andere organisaties bedragen de kosten 800 euro per vierdaagse leergang. 

Accreditatie

De Basis- en Vervolgleergang zijn geaccrediteerd door de volgende kwaliteitsregisters:

Basisleergang

  • Registerplein, voor professionals in het sociale domein, 15 punten
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, 11 punten
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, 15 punten

Vervolgleergang

  • Registerplein, voor professionals in het sociale domein, 33 punten
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, 15 punten
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, 22,5 punten

Aanmelding voor een leergang kan door een email naar info@diversdenhaag.nl onder vermelding van naam, organisatie waar u actief bent en uw mobiele nummer. Na inschrijving ontvangt u het programma van de betreffende leergang. 

Voor alle informatie zie ook diversdenhaag.nl