Divers Den Haag is als ‘beweging’ een netwerk van actieve mensen binnen Haagse organisaties, van samenwerkingsverbanden. Deelnemers zijn medewerkers en vrijwilligers van organisaties die actief zijn in belangenbehartiging, maatschappelijke dienstverlening, sport, welzijn, zorg, onderwijs en bij de overheid. Hun ideaal: in de superdiverse stad Den Haag voelen alle burgers zich gekend, herkend en erkend en hebben de rol die bij haar of hem past.

De gemeente Den Haag ziet het belang van Divers Den Haag en verleent in 2021 daarvoor een financiele bijdrage. Vanuit daar kunnen vrijwilligers in de stad zonder kosten deelnemen aan de leergang Diversiteit & Sensitiviteit en de vervolgleergang en de jaarlijkse terugkomdag en professionals kunnen deelnemen voor een gereduceerd bedrag. Ook vinden er gesprekken plaats met organisaties en werkverbanden in de stad over het belang van diversiteitsbeleid in de veranderende stad en wordt actief de dialoog gezocht.

De subsidie van de gemeente Den Haag vormt de basis van de begroting. 

De Kessler Stichting neemt voor Divers Den Haag de rol op zich als ‘kassier’ en draagt zorg voor uitvoering en ondersteuning van dienstverlening op het gebied van financiële administratie, het verwerken van bankmutaties, inkoop- en verkoopfacturen en het periodiek verstrekken van financiële overzichten. De dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de administratie van de Kessler Stichting. Ook verzorgen zij, namens Divers Den Haag, de subsidieaanvraag. In voorgaande jaren werd de rol ingevuld door Middin en Xtra.