Introductie: Stichting CultuurSchakel is het onafhankelijke kenniscentrum en de culturele bemiddelings-organisatie voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag.
CultuurSchakel informeert, adviseert, ondersteunt, verbindt, stimuleert en promoot op de gebieden van cultuuronderwijs op scholen en actieve amateurkunstbeoefening in Den Haag.

CultuurSchakel bestaat uit drie pijlers:
• de afdeling Cultuuronderwijs vormt de verbindende schakel tussen het onderwijs en de culturele
sector;
• de afdeling Cultuurparticipatie adviseert en ondersteunt amateurkunstenaars en presenteert het
aanbod op het gebied van amateurkunst;
• het subsidieloket voert de gemeentelijke subsidieregeling Amateurkunst uit.


Functie: CultuurSchakel is op zoek naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht, waarvan een lid met een juridisch profiel en een lid met een financieel profiel. De termijn van de huidige leden loopt af in het voorjaar resp. najaar van 2020. Het is de wens van de huidige Raad van Toezicht om de termijn van de nieuwe leden enige tijd te laten overlappen met de oude leden.


Doel: De Raad van Toezicht heeft als taak:
• bewaken dat de stichting werkt aan haar doelstellingen binnen de kaders van de regelgeving en
statuten;
• bewaken dat zij dit doet op een bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze;
• erop toezien dat correcte besluitvormingsprocedures en werkwijzen worden gevolgd ten aanzien
van klanten, medewerkers en derden.


Eisen: Algemeen kwaliteitsprofiel
De RvT bestaat uit vijf generalisten met specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk vormen de leden een multidisciplinair team. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden beschikken over de volgende kwaliteiten:
• affiniteit met de doelstellingen van de stichting;
• algemene interesse voor de samenleving en de culturele diversiteit;
• helikopterview, analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
• kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• inzicht in strategische vraagstukken;
• kunnen werken in teamverband;
• discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
• klankbord voor het bestuur kunnen zijn voor diverse (deel-)terreinen van beleid;
• de bedrijfsvoering, de financiële en culturele prestaties in algemene zin kunnen beoordelen.

Verdere uitgangspunten zijn:
• minimaal twee leden dienen woonachtig of werkzaam te zijn in het werkgebied van de stichting en
dienen als zodanig ingevoerd te zijn in de plaatselijke situatie;
• een zo divers mogelijke samenstelling;
• geen (schijn van) belangenverstrengeling vanuit dagelijkse werkzaamheden van de leden van de
RvT, noch anderszins.

Specifieke kwaliteiten leden RvT
Binnen de RvT zijn bij voorkeur de volgende meer specifieke affiniteiten/deskundigheden aanwezig:
• deskundigheid op het gebied van cultuureducatie en -participatie, onderwijs en het culturele veld
• deskundigheid op financieel-economisch en bedrijfskundig gebied
• deskundigheid ten aanzien van algemeen bestuurlijke zaken, organisatie en personeel
• juridische deskundigheid

Voor de vacature lid van de RvT met een juridisch profiel is kennis van / ervaring met de volgende gebieden vereist:
• recht en regelgeving op bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk en arbeidsrechtelijk terrein
• Governance, Code culturele diversiteit en inclusie, Fair Practice Code, etc.
• het Haagse (culturele) veld

Voor de vacature lid van de RvT met een financieel profiel is kennis van / ervaring met de volgende gebieden vereist:
• planning & control / financieel-economisch / overheidsfinanciën / bedrijfskunde
• subsidieregelingen
• externe audit
• het Haagse (culturele) veld


Bieden: Het betreft een onbezoldigde functie, een onkostenvergoeding is mogelijk.


Contact: Meer informatie
Stichting CultuurSchakel laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Gert-Jan Jongkind verschaft u graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Solliciteren
Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 3 april 2020.

Procedure & planning
De vacature is opengesteld op vrijdag 21 februari 2020. U kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 3 april 2020, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

In de weken 15 tot en met 19 worden gesprekken gevoerd met Bestman · Bestuur & Management.
In week 20 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan Stichting CultuurSchakel
In week 21 wordt de 1e ronde selectiegesprekken gevoerd bij Stichting CultuurSchakel.
In week 22 wordt een eventuele 2e ronde selectiegesprekken gevoerd bij Stichting CultuurSchakel.
Benoeming vindt plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht van 6 juli 2020.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.


EmailDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.