Schermafdruk 2016 07 12 15.19.46Problemen in de zorg voor niet-westerse allochtonen zijn vaak terug te voeren op niet passende reacties van zorgverleners op een lage Nederlandse taalbeheersing, misverstanden door verschillen in verwachtingen van de zorg en vooroordelen en stereotypen bij zorgverleners. Hoe anders zou het zijn als zorgverleners meer aandacht zouden hebben voor de wensen en behoeften van de niet-westerse allochtoon. In de marketing wordt veel geïnvesteerd om achter de wensen en behoeften van potentiele klanten te komen. Het aantal niet-westerse allochtonen (meer dan 12 procent van de bevolking) maakt het interessant om zorgaanbieders te stimuleren zich meer te verdiepen in dit marktaandeel. Afwijken van de norm kan de zorgorganisatie in problemen brengen. ‘Zorg op maat’ betekent echter dat  . . . .  lees meer op Skipr: https://www.skipr.nl/blogs/id2757-altijd-navragen-nooit-aannemen-.html en bekijk de film waarin Freddy May zich uitspreekt door op de foto te klikken.