2 leden Raad van Toezicht CultuurSchakel (waarvan 1 beoogd voorzitter)
Introductie: Stichting CultuurSchakel is het onafhankelijke kenniscentrum en de culturele bemiddelingsorganisatie voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag. CultuurSchakel informeert, adviseert, ondersteunt, verbindt, stimuleert en promoot op de gebieden van cultuuronderwijs op scholen en actieve amateurkunstbeoefening in Den Haag.
CultuurSchakel bestaat uit drie pijlers:
• De afdeling Cultuuronderwijs vormt de verbindende schakel tussen het onderwijs en de culturele sector
• De afdeling Cultuurparticipatie adviseert en ondersteunt amateurkunstenaars en presenteert het aanbod op het gebied van amateurkunst
• Het subsidieloket voert de gemeentelijke subsidieregeling Amateurkunst uit

Algemeen kwaliteitsprofiel
De RvT bestaat uit vijf generalisten met specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk vormen de leden een multidisciplinair team. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden beschikken over de volgende kwaliteiten:
• Affiniteit met de doelstellingen van de stichting
• Algemene interesse voor de samenleving en de culturele diversiteit
• Helikopterview, analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
• Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen
• Inzicht in strategische vraagstukken
• Kunnen werken in teamverband
• Discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid
• Klankbord voor het bestuur kunnen zijn voor diverse (deel-)terreinen van beleid
• De bedrijfsvoering, de financiële en culturele prestaties in algemene zin kunnen beoordelen

Verdere uitgangspunten zijn:
• Minimaal twee leden dienen woonachtig of werkzaam te zijn in het werkgebied van de stichting en dienen als zodanig ingevoerd te zijn in de plaatselijke situatie;
• Een zo divers mogelijke samenstelling;
• Geen (schijn van) belangenverstrengeling vanuit dagelijkse werkzaamheden van de leden van de RvT, noch anderszins.


Functie: CultuurSchakel is op zoek naar 2 nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, waarvan 1 beoogd voorzitter. De termijn van de huidige leden loopt af in het voorjaar resp. najaar van 2019. Het is de wens van de huidige Raad van Toezicht om de termijn van de nieuwe leden enige tijd te laten overlappen met de oude leden.
Doel: De Raad van Toezicht heeft als taak:
• Bewaken dat de stichting werkt aan haar doelstellingen binnen de kaders van de regelgeving en statuten
• Bewaken dat zij dit doet op een bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze
• Erop toezien dat correcte besluitvormingsprocedures en werkwijzen worden gevolgd ten aanzien van klanten, medewerkers en derden

Eisen: Algemeen kwaliteitsprofiel
De RvT bestaat uit vijf generalisten met specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk vormen de leden een multidisciplinair team. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden beschikken over de volgende kwaliteiten:
• Affiniteit met de doelstellingen van de stichting
• Algemene interesse voor de samenleving en de culturele diversiteit
• Helikopterview, analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
• Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen
• Inzicht in strategische vraagstukken
• Kunnen werken in teamverband
• Discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid
• Klankbord voor het bestuur kunnen zijn voor diverse (deel-)terreinen van beleid
• De bedrijfsvoering, de financiële en culturele prestaties in algemene zin kunnen beoordelen

Verdere uitgangspunten zijn:
• Minimaal twee leden dienen woonachtig of werkzaam te zijn in het werkgebied van de stichting en dienen als zodanig ingevoerd te zijn in de plaatselijke situatie;
• Een zo divers mogelijke samenstelling;
• Geen (schijn van) belangenverstrengeling vanuit dagelijkse werkzaamheden van de leden van de RvT, noch anderszins.

Specifieke kwaliteiten leden RvT
Binnen de RvT zijn bij voorkeur de volgende meer specifieke affiniteiten/deskundigheden aanwezig:
• Deskundigheid op het gebied van cultuureducatie en –participatie, onderwijs en het culturele veld
• Deskundigheid op financieel-economisch en bedrijfskundig gebied
• Deskundigheid ten aanzien van algemeen bestuurlijke zaken, organisatie en personeel
• Juridische deskundigheid

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar leden met kennis van één of meerdere van de volgende gebieden: cultuurparticipatie, cultuureducatie, het Haagse culturele veld, zowel professioneel als op het gebied van de amateurkunst, onderwijs. Voor de voorzittersfunctie is vereist: kennis van en ervaring met governance principes, het efficiënt kunnen leiden van vergaderingen en ervaring met (politieke) besluitvormingsprocessen.
Het betreft een onbezoldigde functie, een onkostenvergoeding is mogelijk.

Bieden: Het betreft een onbezoldigde functie, een onkostenvergoeding is mogelijk.

Contact: Reageren?
Indien u belangstelling heeft voor deze vacature kunt u een motivatiebrief en CV aan ons sturen via deze link https://www.123formbuilder.com/form-3987729/Sollicitatieformulier-Nieuw-Lid-RvT. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 14 oktober 2018. Gesprekken zullen in de week van 12 en 19 november plaatsvinden. Voor meer informatie of vragen over de organisatie kunt contact opnemen met Marijn Cornelis (directeur bestuurder) via 06 46 94 16 67. Voor meer informatie en vragen over het functioneren van de RvT kunt u contact opnemen met Anke van Kampen (lid RvT) via 06 24 88 41 84.

Email: