Schermafdruk 2018 11 28 23.20.01VOORAANKONDIGING

De wethouders Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen, De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) en Divers Den Haag nodigen u uit op 16 januari a.s. om als toezichthouders en bestuurders met elkaar hierover het gesprek te hebben. Het gesprek over wat de grote diversiteit in Den Haag betekent vanuit ieders verantwoordelijkheden en uitdagingen voor bestuur en toezicht in relatie tot de kwaliteit van de dienstverlening. En daarnaast wat er nodig is om dit met elkaar waar te maken in de stad Den Haag.

De superdiverse stad Den Haag is, in al zijn facetten en in de volle breedte, steeds meer zichtbaar in organisaties en samenwerkings-verbanden binnen het sociale domein in de stad. Je ziet die diversiteit meer en meer bij cliënten, bewoners, patiënten, vrijwilligers en medewerkers. Dit vertaalt zich in de wijze waarop de dienstverlening gestalte krijgt. Er is meer bewustzijn en kennis, vaardigheden nemen toe bij organisaties en individuen, nieuwe netwerken ontstaan, nieuwe talenten worden zichtbaar. Kortom er zijn goede ontwikkelingen, maar daarnaast is er nog een wereld te winnen in de stad.

Binnenkort informeren wij u over de verdere invulling van het programma en de locatie waarop de bijeenkomst zal plaatsvinden. Inloop zal zijn vanaf 15:30 uur, het programma start een half uur later en duurt tot 18:00 uur. Daarna is er nog ruimte om met elkaar na te praten.

Foto @HernrietteGuest